Harga Samsung Tab 3V Second bulan Agustus 2020

Harga Pasaran jual ke consumer: RP610,000
Kisaran: RP480,000 - RP710,000

Berapakah Harga Samsung Tab 3V second?